Huoltopalvelut

Kontram Oy:n laajaa tuotevalikoimaa täydentää ammattitaitoinen Teknisen palvelun ryhmä, jonka keskeisenä tehtävänä on tarjota asiakkaille perushuoltopalveluiden lisäksi kattava valikoima asiantuntijapalveluita sekä päästömittauksiin liittyviä palveluita.

Ryhmän keskeisenä toiminta-ajatuksena on tarjota asiantuntemus asiakkaan käyttöön.

Ennakoiva huolto ja sen aikataulujen pitäminen yhdessä vahvan asiantuntijaorganisaation kanssa on paras tapa pitää mittaukset kunnossa ja tulokset vaatimusten mukaisina. Teknisen palvelun ylläpitoyksikön alueellinen huolto-organisaatio huolehtii tästä toiminnosta omalta osaltaan. Alueorganisaatiolla on tukenaan asiantuntijat, jotka tarvittaessa auttavat ja tukevat heitä päivittäisten töiden suorittamisessa.

Vaativien tehtävien myötä ylläpitoyksikkö on kehittynyt alan nykyaikaiseksi ja monipuoliseksi osaamiskeskukseksi.

Ylläpitosopimukset

Ylläpitosopimus turvaa mittausjärjestelmän käytettävyyden tarjoamalla sen käynnissäpitoon tarvittavat ennakkohuollot sekä koko suomen kattavan alueorganisaation tuen vikatapauksissa.

Ylläpitosopimukset kattavat laitteiden vuosihuollon yhteydessä standardin EN14181 AST:n mukaiset toiminnalliset testit ilman vertailumittausta ja tarvittavan määrän muita huoltokäyntejä asiakkaan tilanteen mukaan.

Toiminnalliset testit pitävät sisällään mm. analysaattorin lineaarisuuden testauksen monipistekalibraattorilla.

Laitehuollot ja korjauksetBrandPhoto_Kontram_PREMIUM_0237

Tekninen palvelu vastaa Kontram Oy:n myymien laitteiden huolloista ja korjauksista. Työ tehdään olosuhteista ja vian luonteesta riippuen joko asiakkaalla tai Kontram Oy:n tiloissa.

Paine- ja paine-erolähettimille voimme suorittaa tarvittavat kalibroinnit ja laatia kalibrointitodistukset.

Pinnanmittausten osalta tarjoamme asennuspaikan valintaan liittyvää neuvontaa ja tarvittaessa käytettävissä on myös käyttöönottopalvelu, jolloin varmistetaan niiden oikea toiminta jo alusta lähtien.

Käyttöönotot

Tekninen palvelu suorittaa myös Kontram Oy:n toimittamien mittausjärjestelmien käyttöönottotyöt kentällä.

Käyttöönottoon sisältyy usein myös laitoksen henkilökunnan käyttö- ja huoltokoulutus.

Käyttöönotosta tehdään pöytäkirja, josta ilmenee laitteiston kokoonpano, testi- ja kalibrointitulokset, toiminta-asetukset sekä koulutuksessa mukana olleet henkilöt.

Tekninenpalvelu_ryhmakuvaKoulutuspalvelut

Tekninen palvelu tarjoaa Kontram Oy:n edustamien tuotteiden käyttö- ja huoltokoulutuksen. Järjestämme myös räätälöityjä sovelluskoulutuksia esim. pinnanmittauksista.

LCP – ja Jätteenpolttoasetukset toivat mukanaan uusia asioita päästömittausjärjestelmien ylläpitoon ja laadunvarmistukseen. Olemme laatineet kattavan koulutuspaketin näihin asioihin liittyen, ja räätälöimme sen tilaajan toiveiden mukaan.