Asiantuntijapalvelut

Kontramin Tekninen Palvelu tarjoaa monipuolisia asiantuntijapalveluita. Näitä ovat mm. toiminnanharjoittajan ympäristöluvan edellyttämän päästöraportoinnin rakentaminen, standardin EN14181 mukaisen QAL1 – mittausepävarmuuden määritys sekä QAL2 – raporttien mahdollisesti vaatima selvitystyö.

CEMScan QAL3 ohjelmisto

LCP – ja Jätteenpolttoasetuksen mukaisesti päästömittauslaitteiston käytönaikainen laadunvarmistus tulee suorittaa standardin EN14181 kohdan QAL3 mukaisesti.

Tekninen palvelu on kehittänyt tähän tarkoitukseen CEMScan QAL3 ohjelmiston, jonka avulla standardin mukainen QAL3 laadunvarmistus on helppo toteuttaa.

CEMScan PLC laitteisto asetuksen mukaiseen laadunvarmistukseen

LCP – ja Jätteenpolttoasetuksen mukainen QAL3 laadunvarmistus voidaan automatisoida Kontram Oy:n kehittämällä laitteistolla. Laitteisto valvoo analysaattoreiden ryömintää ja toistettavuutta EN14181 standardin mukaisesti, ja pyytää käyttäjää tarvittaessa virittämään tai huoltamaan laitteiston. Laitteisto kerää myös tietoa näytteenkäsittelyn paineista, lämpötiloista ja virtauksista ja näin helpottaa huoltojen ennakoimista.

CEMScan PLC laitteisto mahdollistaa myös etävalvonnan, jolloin päästömittauksen toimintakuntoa voidaan valvoa säännöllisesti Kontramin Vantaan konttorista ja vähentää näin ylläpitokustannuksia. Vikatapauksissa etäyhteys mahdollistaa nopean vianpaikantamisen ja sitä kautta lyhentää  järjestelmän poissaoloaikaa.

CEMS