Päästömittauspalvelut

Kontram Oy:n Tekninen Palvelu on myös Finas -akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio tunnuksella T262.

Teknisen Palvelun testauslaboratorio suorittaa kiinteästi asennettujen päästömittauslaitteiden laadussapitoon liittyvät vertailumittaukset tyypillisille LCP-asetusten alaisille laitoksille sekä soodakattiloiden ja meesauunien päästömittauksille standardin EN-14181 mukaan. Toiminnalliset testit kuuluvat myös akkreditoinnin piiriin. Kiinteästi asennettujen päästömittauslaitteistojen vertailumittausten lisäksi suoritamme energia- ja prosessiteollisuuden päästömittauksia kenttäolosuhteissa.

Tämän palvelukokonaisuuden myötä pystymme tarjoamaan asiakkaille kokonaisvaltaisen ylläpitopalvelun laitoksen päästömittausten osalta. Palvelusopimus voi pitää sisällään niin yksittäiset kalibrointi- ja määräaikaiskäynnit, vuosihuollot, päästömittaukset ja päästömittausten vertailumittaukset. Kaiken tämän lopputuloksena syntyy myös kattava vuosiraportti mittalaitteiston kunnosta ja mahdollisista kehityskohteista

FINASilac-MRA_CMYK

Vertailumittaukset