Suunnittelupalvelut

Kontram Oy:n projektointiyksikkö suunnittelee, valmistaa ja käyttöönottaa teollisuuden päästöjen ja prosessien mittausjärjestelmiä. Toimintaan kuuluu myös voimalaitosten vesi- ja höyrynäytekeskusten suunnittelu ja valmistus analysaattoreineen.

Avaimet käteen -toimitukset

Kokonaisprojekteihin sisältyy Teknisen Palvelun ylläpitoyksikön toteuttama käyttöönotto ja koulutus. Projektointiyksikkö toteuttaa myös laitetoimitusten asiakaskohtaiset dokumentoinnit.

Avaimet käteen projektitoimitukset

Hyvä projektin toteutus alkaa oikealla sovelluskokoonpanon valinnalla yhdessä tilaajan kanssa. Vankka asiantuntemuksemme ja osaamisemme tähän perustuu vuosien kokemukseen erilaisten analyysijärjestelmien toimittajana.

Mittausjärjestelmät suunnitellaan, valmistetaan, testataan ja käyttöönotetaan kokonaisuudessaan Kontramin toimesta. Tarvittaessa Kontram hoitaa myös asennukset työmaalla.

Projektin kokonaisvaltainen hallinta yhdessä tilaajan kanssa antaa parhaan mahdollisen lopputuloksen ja tarvittaessa toimimme yhteistyökumppanina niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Laitetoimitusten dokumentointi

BrandPhoto_Kontram_PREMIUM_0120

Laitetoimituksien asiakaskohtainen dokumentaatio on noussut tänä päivänä yhdeksi keskeiseksi toimintamuodoksi niin pienien kuin suurienkin laitetoimitusten osalta. Teemme asiakkaan tarvitseman dokumentaation kuin myös tarvittaessa sen tallentamisen suoraan asiakkaan tietojärjestelmään.

Päästömittausjärjestelmien päivitykset

Tämän päivän vaatimukset saattavat aiheuttaa käytössä olevien mittausjärjestelmien muutostöitä tai modernisointia. Uudet direktiivit ja laatustandardit ovat omalta osaltaan myös edellyttämässä mittalaitteistolta uusia ominaisuuksia ja parempaa luotettavuutta.

Vaativien muutostöiden teko edellyttää vankkaa asiantuntemusta ja osaamista, jota meille on kertynyt vuosien kokemusten myötä. Näin kertyneen vahvan osaamisen tarjoamme asiakkaidemme käyttöön erilaisten päivitysten toteuttamiseksi, sisältäen suunnittelun, rakentamisen ja käyttöönoton.