Laatupolitiikka ja ympäristövastuu

Kontramin toiminta-ajatus

Kontram Oy toimittaa asiakkailleen korkealaatuisia teollisuusautomaation kojeita, laitteita sekä niistä koostuvia, asiakaskohtaisia sovellusratkaisuja. Tehtävämme on aktiivisesti löytää ja tuottaa asiakkaillemme ratkaisuja ja palveluita, jotka parantavat tuottavuutta ja suojelevat ympäristöä.

Toimintamme perustuu ammattitaitoisen henkilöstömme aktiiviseen henkilökohtaiseen myyntityöhön sekä tehokkaaseen ja nykyaikaiseen logistiikkaan.

Kontramin laatupolitiikka

ISO_9001Vuodesta 1998 Kontram Oy:n on ollut laatusertifioitu yritys ja se noudattaa toiminnassaan ISO9001 laatustandardia.

Kontram Oy:n toiminta perustuu yleisesti yrityksen toiminta-ajatukseen ja voimassa olevaan lainsäädäntöön sekä vallitsevan arvokäytännön puitteissa yhteisesti asiakkaamme tai muun sopijapuolen kanssa syntyneisiin sopimuksiin.

Sopimus voi olla suullinen tai kirjallinen ja kattaa yhden tai useampia asioita. Sopimuksen tulee aina olla yksiselitteisesti dokumentoitu ja yrityksen sisällä kaikkien asianosaisten saatavissa.

Arvojamme

ovat voitontahto, avoin vuorovaikutus, luotettava palvelu ja laatu, kestävä kannattavuus ja kasvu sekä ihmisen ja työn arvostaminen

Missiomme

on aktiivisesti löytää ja tuottaa asiakkaillemme ratkaisuja ja palveluita, jotka parantavat heidän kannattavuuttaan ja ovat ympäristöä säästäviä.

Ympäristöpolitiikkamme

  • Sitoudumme aina noudattamaan kaikkia asiaankuuluvia ympäristölakeja ja standardeja ja seuraamaan aktiivisesti niiden kehitystä.
  • Pyrimme osaltamme valinnoillamme ja toiminnallamme pienentämään käytössämme olevien ajoneuvojen polttoaineenkulutusta ja päästöjä sekä vähentämään toimitilojemme energiankulutusta.
  • Harjoitamme toimitiloissamme jätteenkierrätystä ja -lajittelua sekä kehitämme sitä.
  • Otamme ympäristönäkökulman huomioon niin hankinnoissa, yhteistyökumppanien valinnoissa kuin investointipäätöksissäkin.
  • Raportoimme tuottajavastuun, ympäristölainsäädännön ja standaridien mukaisesti viranomaisille toiminnastamme.